Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen tarkoitus on toteuttaa Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen informointi sekä antaa rekisteröidylle tiedot hänen tietojensa käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Liikunta- ja hyvinvointipalvelu Luja&Lempeä
80140 Joensuu
Luja & Lempeä on osa Osuuskunta Oulun Versoa (Y-tunnus: 2012918-6)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Taija Piirainen
+358503378360
taija.piirainen@lujalempea.fi
www.lujalempea.fi

Rekisterin nimi

Liikunta- ja hyvinvointipalvelu Luja&Lempeän asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedon kerääminen ja käsittely tapahtuu henkilökohtaista kuntosalivalmennusta, Personal Trainer -valmennusta tai ravintovalmennusta varten. Jos ryhmäliikuntatunti on Luja&Lempeän järjestämä, myös silloin osallistujista kerätään tietyt tiedot terveyskyselylomakkeella turvallisuutta varten. Tietojen tarkoitus on auttaa asiakassuhteen hoitamisessa sekä palveluiden tuottamisessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Luja&Lempeä on osa oululaista osuuskuntaa nimeltään Osuuskunta Startup-Yrittäjähautomo ja noudattaa myös heidän toimintatapaansa, joka on henkilötietolain (523/1999) ja GDPR:n (=(General Data Protection Regulation) mukainen. Lue tästä osuuskunnan tietosuojatiedote.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot: nimi, yhteystiedot (postiosoite laskutusta varten), sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhteydenpitoa varten) sekä syntymäaika.

Tiedot terveydentilasta kerätään kuntotestin esitietokyselyllä ja/tai valmennuksen esitietolomakkeella turvallisen asiakastyön luomiseksi. Sopimuksessa lukee asiakkaan yhteystietojen lisäksi asiakkaan tilaama palvelutyyppi.

Luja&Lempeä käyttää koulutustahonsa, eli Trainer4Youn laatimaa sopimuspohjaa. Siinä lukee näin: ”HENKILÖTIEDOT: Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajalla voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta. ”

Säännönmukaiset tietolähteet

Esitiedot kerätään lomakkeilla, joko käsin täytettävillä tai sähköpostilla lähettäen. Asiakas valitsee itse, miten lomakkeen täyttää sekä toimitustavan (paperi-, sähköposti). Tietoa kertyy myös toiminnassa eli kuntotestien pitämisen aikana (paperille).

Tietoja ei saada luovutuksina muista tietorekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja luottamuksellisia, asiakkaan tietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen (esim. yhteenveto kuntotesteistä). Laskuun kirjoitetaan asiakkaan nimi ja osoite. Yksi laskukopio lähetetään aina Osuuskunta Startup-Yrittäjähautomon kirjanpitoon.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jokaisen asiakkaan paperit arkistoidaan ja säilytetään lukkojen takana, omassa muovitaskussaan kansiossa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu siten, että tietokoneelle ei pääse kukaan ulkopuolinen. Tietokoneen suojaus on asianmukainen (salasanat, virustorjunta, palomuuri jne.)

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Lasku- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin Osuuskunta Startup-Yrittäjähautomossa kirjanpitoaineiston tapaan, kirjanpitolaissa vaaditulla tavalla sekä laissa vaaditun ajan verran. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä tai esimerkiksi sähköpostilistalta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja poistamista tai tietojen täydennystä tai vanhan tiedon päivitystä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojen käsittelemiseen tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää omien henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoitukseen.

Pyynnöt ja muutokset omiin henkilötietoihin liittyen voi esittää sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.